Novinky

30. června 2022
Doplněna fotogalerie ze sjezdu
Pod záštitou

JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA
ředitele FN Motol

Mgr. Jany Novákové, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Důležité termíny

Do 1. března 2022
zaslání přihlášek firem / vystavovatelů

Do 15. března 2022
zaslání přihlášek k účasti,
snížený registrační poplatek

Do 15. března 2022
zaslání přihlášky k ubytování

Do 30. dubna 2022
storno registrace

Generální partner

logo [jpg] logo [jpg]

Hlavní partner

logo [jpg] logo [jpg]

Partneři

logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg]

Vystavovatelé

logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] Tecom Analytical Systems CNS a.s.